Często zadawane pytania

Kiedy najwcześniej mogę się udać do neurologopedy?

Zajmuję się dziećmi już od pierwszych dni życia. Jeżeli masz wątpliwości czy dziecko rozwija się prawidłowo, coś Cię niepokoi lub po prostu chcesz się dowiedzieć jak stymulować je do prawidłowego rozwoju, na każdym etapie życia możesz udać się po poradę. Nigdy nie jest za wcześnie. Lepiej dowiedzieć się, że wszystko w porządku niż zbagatelizować pierwsze objawy zaburzeń.

Czy podczas zajęć mogę być z dzieckiem w gabinecie?

Rodzice w gabinecie są zawsze mile widziani. Efektywna praca terapeutyczna to ścisła współpraca między rodzicem a terapeutą.

Obecność rodzica jest niezwykle ważna, ponieważ może on obserwować w jaki sposób ćwiczenia są wykonywane by później móc je kontynuować w domu. Ponadto bliskość rodzica wpływa na dobrostan psychiczny dziecka a badania naukowe dowodzą, że pozytywne emocje i miła atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy.

Jaka metoda terapii jest najlepsza?

Nie ma jednej metody, która byłaby właściwa dla każdego dziecka. Zależnie od wieku i trudności prezentowanych przez dziecko metoda lub metody terapii dobierane są indywidualnie

Jak długo trwa terapia?

Czas trwania terapii jest uzależniony od głębokości zaburzeń i czasu rozpoczęcia terapii. Ogromne znaczenie ma kontynuacja pracy w domu, czas poświęcony na utrwalanie osiągnięć z gabinetu przyspiesza proces terapii.

Diagnoza logopedyczna - jak wygląda?

Diagnoza logopedyczna rozpoczyna się wywiadem. Zostaniesz zapytany o dotychczasowy rozwój dziecka, rozwój mowy, sposób karmienia. Przeanalizujemy przyniesioną przez Ciebie dokumentację medyczną dziecka.

Kolejnym etapem diagnozy jest ocena rozwoju mowy i komunikacji. Pod uwagę należy wziąć: umiejętność nawiązywania kontaktu przez dziecko, osiąganie celów komunikacyjnych w sposób akceptowany przez otoczenie, umiejętność formułowania poprawnej gramatycznie wypowiedzi, zasób słownika oraz wymowę. Konieczne jest także zbadanie rozumienia;-pojedynczych wyrazów, prostych i złożonych poleceń.

Nieodłącznym elementem diagnozy neurologopedycznej jest ocena budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, niekiedy uzupełnione o badanie połykania i oddychania, orientacyjne badanie słuchu, otoskopię ucha, badanie funkcji słuchowych czy wzrokowych.

kontakt

© Pracownia mowy. All rights reserved.