Elastyczny Terapeutyczny Taping (ETT-HNO) - podejście Esther de Ru

Metoda plastrowania stosowana jako uzupełnienie prowadzonej terapii.  Może być stosowana zarówno u niemowląt, jaki dzieci i dorosłych. Pomaga w usprawnianiu sfery oralnej, jak i w stymulacji układu oddechowego czy w zaburzeniach funkcji prymarnych, tj. oddychania, połykania, ssania i żucia.  Aplikacja elastycznych plastrów sprawia, że terapia nie kończy się w momencie opuszczenia przez pacjenta gabinetu, ale trwa dłużej.

kontakt

© Pracownia mowy. All rights reserved.