Neuroflow

Jest to interaktywny trening funkcji słuchowych. Skierowany jest do pacjentów z centralnymi zaburzeniami słuchu, a także najmłodszych pacjentów z grupy ryzyka. Celem treningu Neuroflow jest usprawnianie procesów uczenia się, a także możliwości komunikacyjnych dziecka, przez bazowanie na bodźcach słuchowych.

Diagnoza podzielona jest na kilka etapów:

Szczegółowy wywiad - provider Neuroflow zapyta o rozwój dziecka począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka. Ważnym elementem wywiadu jest wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji

Ocena czułości słuchu dziecka – to pierwszy element badania obwodowego układu słuchowego. Badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzi czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Wyniki tego badania zostaną umieszczone w Raporcie, który otrzymają Państwo na koniec badania diagnostycznego. Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow.

Zadania polegają, w zależności od wieku dziecka, m.in. na powtarzaniu słów/zdań na tle szumu, cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu, wysłuchiwaniu przerw w szumie, różnic pomiędzy dźwiękami w zakresie ich wysokości.

Wskazania do diagnozy

Występowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego można podejrzewać, jeżeli pomimo prawidłowej inteligencji dziecko prezentuje poniższe objawy:
● trudności w rozumieniu mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych
● trudności z rozumieniem mowy w pomieszczeniach o dużym pogłosie (np. w klasie),
● mylenie podobnie brzmiących wyrazów,
● problemy z określeniem kierunku, z którego dobiega dźwięk,
● problemy w dłuższym utrzymywaniu uwagi na zadaniu wymagającym słuchania (zwłaszcza w przypadkach obecności bodźców rozpraszających),
● trudności z rozumieniem złożonych poleceń lub dłuższych wypowiedzi lub opowiadań.

Co dalej?

Rodzice wspólnie z providerem zdecydują o rozpoczęciu treningu Neuroflow, wówczas zostaną poinformowani o:
● wymaganiach technicznych (m.in. odpowiedni komputer, szerokopasmowe łącze internetowe)
● cenie każdego z etapów (nie każde dziecko musi przejść wszystkie etapy)
● roli jaką pełni rodzic w procesie ćwiczeń wyższych funkcji słuchowych
● rodzice zobaczą demonstracyjny, skrócony trening, która pokaże im jakie zadania spotkają w trakcie sesji terapeutycznych prowadzonych w domu i wyjaśni jak ćwiczyć z dzieckiem.

Trening słuchowy

Po każdym etapie treningu zalecana jest diagnoza kontrolna, która oceni postępy dziecka. Terapia dzieci z APD opiera się na treningu słuchowym, którego celem jest poprawa sprawności wyższych funkcji słuchowych. Wymaga również odpowiedniej opieki pedagogicznej w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii logopedycznej, a także terapii integracji sensorycznej – szczególnie dla podtypu deficyt integracji APD. Doskonalenie komunikacji międzypółkulowej, ćwiczenia koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej są – obok zasadniczego treningu słuchowego – aktywnościami zalecanymi przez ASHA, Brytyjskie Towarzystwo Audiologiczne, w celu szybkiej poprawy funkcjonowania dzieci z deficytem integracji APD.

Jak odbywa się trening?

Trening słuchowy Neuroflow® jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, tak aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.

Założenia treningu Neuroflow:
● Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem jednego z rodziców. Program ćwiczeń przygotowany jest przez zespół specjalistów w ciagu 7 dni roboczych.
Podzielony jest na trzy etapy, trwające od 8 tyg. do 9 tygodni.
● Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń Neuroflow.
● Sesje treningowe mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Cały trening trwa od 12 do 24 tygodni.
● Diagnozy prowadzą certyfikowani Providerzy Treningu Neuroflow ATS, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie, uprawniające do pracy tą metodą.

Wymagania techniczne niezbędne do przeprowadzenia ćwiczeń słuchowych w domu:
● Słuchawki nauszne, stereofoniczne
● Komputer stacjonarny lub laptop z monitorem o rozdzielczości min. 1024x768
● Stabilne połączenie z internetem
● Przeglądarka internetowa Chrome lub Firefox
● Wyłączony AdBlock lub inna aplikacja blokująca reklamy
● Włączona obsługa Java Script oraz akceptacja możliwości
zapisywania przez Serwis plików cookies. ​

Cennik

DIagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego

400zł

Neuroflow - Diagnoza z audiogramem

350zł

Neuroflow - DIagnoza bez audiogramu

270zł

Neuroflow - Diagnoza kontrolna

250zł

Neuroflow - Etap terapii

I etap 470zł
II etap 460zł
każdy kolejny etap 450zł

kontakt

© Pracownia mowy. All rights reserved.