Terapia miofunkcjonalna i wsparcie leczenia ortodontycznego

Terapia miofunkcjonalna pomaga skorygować m.in.:
– nieprawidłową pozycję spoczynkową języka (gdy język leży na dnie jamy ustnej lub nawet wsuwa się między zęby),
– niewłaściwy sposób połykania (podczas połykania język napiera na zęby lub jest wciskany między zęby),
– nawykowe oddychanie torem ustnym, obniżone napięcie mięśnia okrężnego warg.

Efekt uzyskuje się dzięki odpowiednim ćwiczeniom mięśni języka, warg oraz całego ciała, wykonywanym systematycznie pod kontrolą terapeuty oraz kontynuowanym w domu.

Prawidłowa pozycja spoczynkowa języka, prawidłowe połykanie oraz oddychanie torem nosowym są kluczem do prawidłowego wzrostu twarzoczaszki i kształtowania zgryzu jak i utrzymania efektów terapii ortodontycznej.

Łączy w sobie masaż twarzy i pracę z całym ciałem pacjenta.

kontakt

© Pracownia mowy. All rights reserved.