Oferujemy:

Wczesna interwencja logopedyczna
Stymulacja rozwoju mowy
i komunikacji
dav
Karmienie terapeutyczne
Stymulacja traktu ustno-twarzowego
Terapia miofunkcjonalna
i wsparcie leczenia ortodontycznego
Terapia neurobiologiczna z wykorzystaniem Metody Krakowskiej®
Elastyczny Terapeutyczny Taping
Elektrostymulacja obszaru twarzy
i jamy ustnej
Terapia Integracji Sensorycznej (SI)
Fizjoterapia stomatologiczna
Leczenie jamy ustnej systemem MFS
Neuroflow

Cennik

Jej celem jest określenie objawów, podłoża i charakteru nieprawidłowości w rozwoju mowy lub ustalenie rodzaju zaburzenia mowy, wyznacza cele terapii.

 • Wywiad z Rodzicem
 • Analiza dokumentacji specjalistycznej
 • Ocena poziomu funkcjonowania dziecka
 • Ocena rozwoju mowy i komunikacji
 • Badanie narządów mowy
 • Wskazówki terapeutyczne

Terapia

od 120-150 PLN / 1 h

Obejmuje różne typy terapii dostosowane do trudności z jakimi zmaga się Dziecko.

 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Programowanie rozwoju mowy
 • Rozwój funkcji poznawczych
 • Rozwój zabawy
 • Karmienie terapeutyczne
 • Masaż logopedyczny
 • Materiały do pracy w domu

Konsultacja dla Rodzica

od 80 PLN / 0,5 h

Indywidualne spotkanie z Rodzicem przed diagnozą lub celem omówienia jej wyników (opcjonalnie).

 • Rozmowa
 • Wywiad
 • Porada
 • Konsultacja on-line
 • Konsultacja telefoniczna

kontakt

© Pracownia mowy. All rights reserved.